Revista nr. 4, 2011

Serie nouă. Anul XVI.
Număr ilustrat cu afişe poloneze.
Coperta I: Aşteptându-l pe Godot, Wieslaw Walkuski.


Arta este un război în care eşti singur împotriva tuturor.
Mircea Cărtărescu

Cristina Mogâldea – Moldova (pluri)identitară şi politica stagnării
Emil Brumaru – Înger
Ion Mihai Felea – Tarele, identitarele
Dan Nicu – Cronica unui regres global anunţat
Eugenia Bulat – Frica faţă în faţă cu frica
Un succes deschide calea spre noi succese – Interviu cu Grigori Alhazov
Dumitriţa-Raluca Parfentie – Rasismul pe înţelesul fiicei mele
Andrei Tatarciuc – Poezie
Andreea Bibica – Anotimpul marilor peripeţii
Camelia Vasilov – Oasele înţelepţilor
Diana Frumosu – Poezie
Loreta Porumbescu – Dialog cu ecoul vieţii
Cristina Mogâldea – Poezie
Zinovia Bivol – Poezie
Olga Şimon – XYZ
Vladimir Beşleagă – Poezie
Victoria Mărgineanu – Arta afişului
Vlad Mischevca – Un tratat de pace, ce nu ne lasă-n pace
Victoria Maximenco – Lui Orhan Pamuk, melancolicului, naţionalistului, curajosului
Liliana Armaşu – Gheorghe Grigurcu între două ispite: poezia şi critica literară
Gheorghe Grigurcu – Basarabia mea de inimă
Mircea Eliade – Între admiraţie şi teribilism juvenil
Simona Popescu – Leagănul pisicii
Mircea V. Ciobanu – Lecţia a douăsprezecea: O sintagmă oximoronică: poezia narativă
Hala de confecţii poetice… narative de această dată
Tineri creatori în vizită la Revista „Clipa”
Exerciţii literare
Daniela Terzi-Barbăroşie – Creativitatea – un mod de a fi
Mihaela Iordăchescu – Logo… tur prin republică
Victoria Colesnic – Capcane lingvistice
Ecaterina Bargan – Ecourile „Clipei”
Tamara Balan – „Turnul Eiffel” de la Ungheni