Adresa redacţiei:
Casa Uniunii Scriitorilor, str. 31 August 1989, nr.98, et. 5, bir. 505, Chişinău, MD-2004
Tel./fax: +373 22 23 21 36
Email: clipa_siderala@yahoo.com
Vizitează Clipa pe Wikipedia
Vizitează Clipa pe Facebook

Completează formularul