Despre noi

Familia Clipei

Revista Clipa este o publicaţie preocupată de ridicarea unei noi elite intelectuale în Basarabia post ’89, elită capabilă să valorifice şi să perpetueze în timp valorile naţionale şi universale, deschisă către valorile democraţiei, capabilă să răspundă provocărilor timpului şi pregătită pentru un dialog cultural de înaltă ţinută atât la nivel naţional cât şi la nivel european.

În vederea realizării acestui imperativ, proiectul urmăreşte următoarele obiective-activităţi:

  • promovarea imaginii revistei Clipa în instituţiile preuniversitare de învăţământ din R. Moldova, cu lansarea celor şase numere în teritoriu;
  • developarea tinerilor cu vădite aptitudini literare, cu un remarcabil coeficient de gândire analitică, sprijinirea lor, formarea şi reflectarea capacităţilor intelectuale ale acestora, lărgirea şi aprofundarea orizontului lor de gândire, coagularea şi orientarea unui dialog cultural între şi intrageneraţii;
  • afirmarea în continuare a laboratorului cultural în care tinerii să-şi dezvolte abilităţile comunicativ-analitice într-un mediu adecvat prin organizarea şedinţelor Cenaclului literar Iulia HASDEU, şedinţe în cadrul cărora au loc şi lansările numerelor nou-apărute ale revistei;
  • antrenarea în competiţii literare a elevilor dotaţi din R. Moldova alături de colegii lor de generaţie din dreapta Prutului, conturarea şi afirmarea unui spaţiu cultural comun atât în paginile publicaţiei, cât şi prin organizarea anuală a Concursului Naţional de Creaţie Literară Iulia HASDEU, concurs ajuns anul acesta la cea de-a XIV-a ediţie;
  • promovarea celor mai competitivi tineri pentru debut literar în carte;
  • continuarea practicii de angajare în redacţia revistei CLIPA, a elevilor orientaţi spre facultăţi socio-umaneîn vederea aprofundării dexterităţilor lor literare şi a cunoaşterii aprofundate a procesului literar-editorial;
  • promovarea mesajului tinerilor în mijloacele media din republică şi din Ţară, inclusiv prin orientarea lor spre participarea la diverse concursuri şi proiecte din R. Moldova şi România.

Acestor obiective se subordonează întregul conţinut al publicaţiei, realizat prin rubrici permanente şi fluctuante, prin selecţia riguroasă a textelor tinerilor, precum şi a tuturor valorilor spirituale promovate de la această catedră.

Revista a fost înregistrată în anul 1995 la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Justiţiei R. Moldova drept publicaţie independentă pusă exclusiv în serviciul tinerilor, numindu-se iniţial Cetatea dăinuirii. Din anul 1996 a preluat titulatura cenaclului – Clipa siderală. Începând cu anul 2007, revista şi-a schimbat denumirea în Clipa. Din anul 2005, publicaţia este editată graţie proiectelor anuale desfăşurate de către Institutul Cultural Român de la Bucureşti.

Publicaţia este una experimentală pentru R. Moldova. În acest sens, nucleul redacţional al revistei este constituit, în majoritate, din elevi şi studenţi. Fiind o publicaţie a tinerilor cât şi pentru tineri, revista cuprinde în prezent şi va publica şi în continuare lucrările acestora, cât şi texte ale clasicilor, precum şi autori de actualitate din cultura naţională şi universală.

Revista Clipa, cât şi activităţile subordonate acesteia: Cenaclul literar Iulia HASDEU şi Concursul Naţional de Creaţie Literară cu acelaşi nume, au devenit în timp activităţi supraliceale, instituţionalizând procesul literar tânăr din R. Moldova.

În anul 2009, decretat în R. Moldova „Anul Tineretului”, revista Clipa este distinsă cu Premiul Naţional al Tineretului în domeniul Literaturii şi Artelor, distincţie care vine să facă dovadă că „generaţia Clipei este o generaţie a dialogului, o generaţie necesară, vădind o nouă sensibilitate artistică” (Academicianul Mihai Cimpoi).

Află mai multe despre noi:

Apariţii editoriale conexe

De-a lungul anilor, prin intermediul revistei CLIPA, au fost promovaţi pentru debut literar în carte, mai mulţi tineri care s-au remarcat prin abilităţile lor scriitoriceşti. Urmăreşte  

Pagina de pe Wikipedia

Clipa este o revistă ce apare o dată la două luni, a tinerei generații. Apare la Chișinău și este editată cu sprijinul Institutului Cultural Român (ICR).Urmăreşte