Simfonia unei metropole

Un an de studiu intens al limbii germane, nenumăratele discuţii despre expresionismul german, entuziasmul și un frate la Berlin au constituit motivaţia perfectă pentru o călătorie memorabilă în capitala Germaniei.