Poezie

Râd de parcă aș fi
cel mai fericit dintre oameni.
Și aproape că așa este.
Nu am nimic
ce pierde.

Femeia-cruciat în căutarea poveştilor

Poetă, prozatoare, eseistă, conferenţiară universitară, bloggeră, Ruxandra Cesereanu este o prezenţă distinctă în literatura română, impunându-se nu atât prin numărul considerabil de cărţi pe care le-a editat până acum…