Poezie

Ceaţa
Degetele mi-au îngheţat pe zăvorul
şubrezit de vreme şi
împietrită de groază,
m-am întors