Poezie

Georgiana Ingrid Stoleru
cl. a IX-a, CN Iaşi
Premiul III, secţiunea „Poezie – liceeni”

Ceaţa

Degetele mi-au îngheţat pe zăvorul
şubrezit de vreme şi
împietrită de groază,
m-am întors
spre ochii tăi ca două boabe
de porumb.
Din ceafă îţi
răzbea lumina
şi vulcanul apropierii
noastre s-a răsturnat
cu lavă, materie lichidă…
Ceaţa şi tăcerea feciorelnică
au durut ca într-un poem…
Ceaţa celui îmbrăcat
în lâna galbenă
de spasme…
Încolţeam ca grâul
la gâtul vieţii…

Aripi de asfalt în podul palmei

Fantome schimonosite de fumul ţigării
trec grăbite, fără a-mi mai colora tăcerea.
Arborii din podul palmei
răsar în zori…
…câmp de flori;
Rădăcinile pivotante
ale retinei tale
străpung rotocoalele
de fum,
nerobita putere a sufletelor
noastre,
întâlnite în salturi
inegale, tainice…

Love story

Un strop din tine
picură în mine gând rău
şi cutremură
umbletul somnambul…
Prin cerul oval,
norii varsă spasme
în inima ta,
ca într-o frunză de stejar
şi mergem unde
spiritele desuete
s-au muşcat de aripi.

Agonie

Ploaia m-a dezintegrat încă
de când eram scoarţa
alunului de la poalele
peretelui ce ai
devenit…
Să mă retrag
într-un mugure
ar fi târziu
dacă pescăruşul
albastru cu inel la picior
mi-a întins aripa,
ciugulindu-mi moartea din piept…