Drama Omului Albastru

Aştepta în ploaie, departe de slugile adunate de pe drum ani de-a rândul. Acum căuta o altă pradă, aşa cum obişnuia, fumând întruna. Privirea-i rămase către intrarea Marelui Teatru…