Opulența frugalității

Cuvintele sunt entităţi. Sunt niște copii de la orfelinat, se salvează unele pe al­tele de la înec, au ochi, umăr, au caracter, suflet, au forme geometrizate, muchii, colţuri, ro­tunjimi, suprafeţe percepute tactil, sunt proaspete sau putrede, sunt opace sau limpezi, au gust și miros. Această idee, întâlnită la mai mulţi scriitori, mi se pare pe cât de inedită, pe atât de veridică.

Cuvintele sunt niște lumi. Fă­când un sumar exerciţiu „exuvial” și sondându-mi amintirile despre percepţia cuvântului, mă văd copi­lă, repetând uneori până la cântec același cuvânt, tocmai pentru că de la un n număr de repetări, acesta îmi apărea nou, mi se deschidea, căpăta alte vibraţii sonore, aproape emoţi­onante. Chit că acest lexem putea fi unul banal de tot. Așa credeau cei­lalţi și doar eu știam ce hipnotizant poate fi cuvântul valea sau cât de sonor și armonios – pancreas

Matură fiind, am renunţat la exer­ciţiul cântării, deși sentimentul că unele cuvinte sunt aparte persistă. Astfel, poate influenţată, cumva, de afirmaţia lui Eminescu că dintre toa­te graiurile românești cel mai dulce ar fi cel moldovenesc și că nu este cuvânt mai frumos decât mata, re­găsesc aceeași dulceaţă în cuvântul copchil, care, în viziunea mea, se în­mlădiază frumos, adunând în sine și ideea de iubire, și o ușoară umbră de tristeţe, dar și un zâmbet cu subîn­ţelesuri. Un alt lexem care îmi incită auzul și simţurile este frugal. Fru­gal este proaspăt și răcoros, are un miros fin de aer de dimineaţă și îmi sună aproape senzual. Încărcat, gre­oi, masiv, aproape obez, mi-l imagi­nez pe opulent. Frugal și opulent sunt antonime (sic!).

DEX-ul definește frugalitatea ca pe o trăsătură preponderent gas­tronomică, continuând tradiţia se­mantică franceză, care ne-a și adus cuvântul. Frugală este o mâncare (masă frugală, cină frugală, buca­te frugale, dar nu și ospăţ frugal, expresie pe care ne-o propune, ero­nat, unul dintre dicţionarele explica­tive online. Un ospăţ poate fi opu­lent!). Prin extindere, putem spune că cineva duce un mod de viaţă fru­gal, o existenţă frugală, este chiar o persoană frugală.

O cină frugală, sănătoasă, de altfel, ar putea fi și o cină sărăcăcioa­să (aceste cuvinte, constatăm, devin sinonime dacă identificăm cauza fru­galităţii). Deci, dacă o cină este voit frugală, înţelegem și de ce frugal (care este modest, se mulţumește cu puţin) devine sinonim cu sobru, auster. Pornind de la a-și organiza masa cu multă cumpătare, sim­pleţe, o persoană transferă același spirit sobru și auster și asupra altor aspecte ale existenţei sale. Frugal, devenind sinonim cu sobru și aus­ter, conturează, așadar, o trecere subtilă de la material spre spiritual. Ori invers, un spirit auster determi­nă și o existenţă frugală!

De cealaltă parte, ideea opusă frugalităţii se conturează prin ad­jective cum ar fi îmbelșugat, bo­gat, abundent, copios, opulent. Un prânz, o cină pot deveni un adevărat ospăţ tocmai pentru că sunt boga­te, îmbelșugate, copioase, abun­dente, opulente. A mânca cu multă plăcere, cu poftă devine un act pan­ tagruelic. Iar pantagruelic, lexemul care face trimitere directă la perso­najul eponim al lui François Rabe­lais, nu înseamnă numai mâncă­cios, nesătul, ci și lacom, încărcat. Pantagruelică poate fi, așadar, nu numai pofta de mâncare, ci și pofta de viaţă, setea de cunoaștere, nu­anţe semantice care chiar consună cu percepţiile umanismului euro­pean!

Dacă frugalitatea, așa cum amin­team mai sus, se referă mai mult la aspectul gastronomic (deși limba engleză înregistrează sensul de ad­ministrare, management frugal, adică auster, cumpătat), opulen­ţa, ca lexem, are o arie mai largă de utilizare. Opulenţă înseamnă și bogăţie, avuţie. Opulent se utili­zează și cu referire la corpul uman, desemnând ceea ce este în exces: forme opulente, coapse opulente (= planturoase, generoase). Opulent înseamnă și „corpolent”, iar prin în­vecinarea semantică cu planturos, înseamnă și „gras, trupeș”. Opulen­ţa este trăsătura fizică ce conferă farmec și excepţionalitate corpurilor feminine de pe pânzele lui Rembran­dt. Așa spun criticii de artă.

Pe Fred Vasilescu însă, rotunji­mile generoase ale Emiliei Răchi­taru îl lasă indiferent, iar corpul su­plu, aproape uscăţiv, al Doamnei T. îl fascinează. Doamnei T., la rândul ei, nu-i plac mâncărurile compli­cate, pentru că-i creează impresia de putred. Ea alege o cină frugală (compusă din câteva felii de carne, cașcaval, fructe și vin alb), pentru că i se pare proaspătă și elegantă, în spiritul salonului ei alb, decorat auster.