Revista nr. 1, 2012

Serie nouă. Anul XVII.
Număr ilustrat cu şarje ale unor personalităţi din cultura română.


Un om devine celebru din clipa în care începe să convieţuiască cu propria lui caricatură.
Gabriel Liiceanu