Concursul „Iulia Hasdeu”, ediţia a XVII-a, 2015

Competiţia cuprinde secţiunile: Poezie, Proză, Eseu şi Debut sideral, având două categorii de vârstă: elevi de gimnaziu şi liceeni.

La secţiunea Poezie, toţi participanţii, indiferent de vârstă, vor trimite 7-8 texte.

La secţiunea Proză – două-trei texte literare: povestire, nuvelă, schiţă etc. (5-7 pag.).

Elevii de gimnaziu vor concura la secţiunea Eseu, alegând una dintre temele propuse:

  • Vis(urile) generației mele
  • Cea mai utilă și nobilă jucărie este…
  • Ce dai aceea primești
  • Un dialog tăcut cu…

La aceeaşi secţiune liceenii vor medita asupra uneia dintre următoarele teme:

  • Turnul babel al sec. XXI
  • Biografia unei idei
  • Unitate prin diversitate
  • Să fim alături de viitor

Secţiunea Debut sideral
Pe cei mai pregătiţi dintre tineri, îi invităm la Debut sideral (premiul învingătorului fiind, precum se știe, editarea cărții de debut) cu poezie (min. 30 de lucrări), proză sau eseu (60-70 de pag. A4).

Lucrările tehnoredactate la calculator, cu corpul de litere 14, vor fi expediate pe adresa redacţiei în 4 exemplare, având pe plic menţiunea Pentru concurs.

Important!
Concurenţii vor semna lucrările, alăturând acestora şi un CV, care va include: numele şi prenumele participantului, adresa completă, telefonul şi e-mailul, studiile/activităţile culturale/literare, instituţia în care studiază şi adresa acesteia, clasa; numele profesorului de limba şi literatura română/îndrumătorului, adresa de la domiciliu şi telefonul acestuia.
La secţiunea Debut Sideral vor concura doar tineri creatori din R. Moldova.

Laureaţii Premiului Mare ai ediţiilor precedente nu pot concura la secţiunile în care au excelat.

Data-limită pentru expedierea textelor: 30 octombrie 2015.
Aşteptăm cu drag lucrările voastre!

Telefon pentru relații: +373 22 23-21-36; +373 69703089
E-mail: clipa_siderala@yahoo.com
Adresa redacţiei: str. 31 August 1989, nr. 98
Casa Uniunii Scriitorilor, et. 5, bir. 505
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova