Concursul „Iulia Hasdeu”, ediţia a XV-a, 2013

Competiţia cuprinde secţiunile: PoezieProzăEseu şi Debut sideral, având două categorii de vârstă: elevi de gimnaziu şi liceeni.

La secţiunea Poezie, toţi participanţii, indiferent de vârstă, vor trimite 7-8 texte.

La secţiunea Proză – două-trei texte literare: povestire, nuvelă, schiţă etc. (5-7 pag.)

Elevii de gimnaziu vor concura la secţiunea Eseu, alegând una dintre temele propuse:

  • Urmează-ţi frica…
  • A fi stâncă în mare…
  • Eu subiectul și tot eu predicatul?
  • Nu este eșec mai mare decât succesul.

La aceeaşi secţiune liceenii vor medita asupra uneia dintre următoarele teme:

  • Cărţile se scriu din cărţi
  • Autobiografia unei idei
  • O naţiune se poate educa printr-un cuvânt…
  • Nașterea și moartea. A treia dimensiune?

Secţiunea Debut sideral
Pe cei mai pregătiţi dintre tineri, îi invităm la Debut sideral (premiul învingătorului fiind, precum se știe, editarea cărții de debut) cu poezie (min. 30 de lucrări), proză sau eseu (60-70 de pag. A4).

Lucrările tehnoredactate la calculator, cu corpul de litere 14, vor fi expediate pe adresa redacţiei în 4 exemplare, având pe plic menţiunea Pentru concurs.

Important!
Concurenţii vor semna lucrările, alăturând acestora şi un CV, care va include: numele şi prenumele participantului, adresa completă, telefonul şi e-mailul, studiile/activităţile culturale/literare, instituţia în care studiază şi adresa acesteia, clasa; numele profesorului de limba şi literatura română/îndrumătorului, adresa de la domiciliu şi telefonul acestuia.
La secţiunea Debut Sideral vor concura doar tineri creatori din R. Moldova.

Laureaţii Premiului Mare ai ediţiilor precedente nu pot concura la secţiunile în care au excelat.

Data-limită pentru expedierea textelor: 31 august 2013. 
Aşteptăm cu drag lucrările voastre! 

Tel. de contact: +373 22 23-21-36
E-mail: clipa_siderala@yahoo.com
Adresa redacţiei: str. 31 August 1989, nr. 98
Casa Uniunii Scriitorilor, et. 5, bir. 505
Chişinău, MD 2004, Republica Moldova