Concursul „Iulia Hasdeu”, ediţia a XIV-a, 2012

Competiţia cuprinde secţiunile: PoezieProzăEseu şi Debut sideral, având două categorii de vârstă: elevi de gimnaziu şi liceeni.

La secţiunea Poezie, toţi participanţii, indiferent de vârstă, vor trimite 7-8 texte.

La secţiunea Proză – două-trei texte literare: povestire, nuvelă, schiţă etc. (5-7 pag.)

Elevii de gimnaziu vor concura la secţiunea Eseu, alegând una dintre temele propuse:

 • Ce gust au cărţile?
 • Oameni frumoşi în suferinţă
 • Cei răi (nu) pot fi frumoşi
 • Basarabia în chenarul  1812-2012: o cetire în timp, îndărăt și înainte.
  Motto: Există înainte?
 • Basarabia, de la 1812 la 2012: mutanți și mutații. Speranțe.
  Motto: Totul e să învingi. Vom învinge?

La aceeaşi secţiune liceenii vor medita asupra uneia dintre următoarele teme:

 • Caragiale printre noi
 • Războiul nevăzut
 • Rezistenţa prin cultură
 • 1812-2012: un război de 200 de ani „la marginea estică a latinității”.
  Motto: Să nu te naști la margine de țară…
 • 1812-2012: românii basarabeni în haina vărgată a unei detenții prelungite.
  Motto: Nu trebuie decât să vrem. Nu vrem niciodată destul.

Secţiunea Debut sideral
Pe cei mai pregătiţi dintre tineri, îi invităm la Debut sideral (premiul învingătorului fiind, precum se știe, editarea cărții de debut) cu poezie (min. 30 de lucrări), proză sau eseu (60-70 de pag. A4).

Noutatea acestui an o constituie provocarea pentru doritorii unei experiențe inedite, și anume: propunem tema unei proze, intitulată Capcana pe care o veți realiza în cheia realismului magic (puteți lua spre orientare, de ex., romanul celebrului prozator G. G. Marques, Toamna patriarhului sau debutul tinerei Paula Erizanu, Aceasta e prima mea revoluție. Furați-mi-o).

În aproximativ 50-60 de pagini, pretendentul va dezvolta, sub același acoperiș ideatic, o narațiune, având ca protagonist Basarabia (o pasăre stranie, care își amintește ca prin vis că ar fi descendentă din Pasărea Fenix), – prizoniera unui Lohnes terestru invizibil, localizat în zona Uralilor. Drama suprarealistă se întâmplă în timp ce, duplicitară, Societatea Mondială de Ocrotire a Ființelor Terrei, din geamul Casei Albe, precum și din toate geamurile diplomației europene, scrie pe cer, cu spray viu colorat lozinca sa preferată: Toate vietățile lumii sunt egale, libere și independente!

Lucrările tehnoredactate la calculator, cu corpul de litere 14, vor fi expediate pe adresa redacţiei în 4 exemplare, având pe plic menţiunea Pentru concurs.

Important!
Concurenţii vor semna lucrările, alăturând acestora şi un CV, care va include: numele şi prenumele participantului, adresa completă, telefonul şi e-mailul, studiile/activităţile culturale/literare, instituţia în care studiază şi adresa acesteia, clasa; numele profesorului de limba şi literatura română/îndrumătorului, adresa de la domiciliu şi telefonul acestuia.
La secţiunea Debut Sideral vor concura doar tineri creatori din R. Moldova.

Laureaţii Premiului Mare ai ediţiilor precedente nu pot concura la secţiunile în care au excelat.

Data-limită pentru expedierea textelor: 1 august 2012. 
Aşteptăm cu drag lucrările voastre! 

Tel. de contact: +373 22 23-21-36
E-mail: clipa_siderala@yahoo.com
Adresa redacţiei: str. 31 August 1989, nr. 98
Casa Uniunii Scriitorilor, et. 5, bir. 505
Chişinău, MD 2004, R. Moldova