Nu

– Hai cu mine-alături, mi-a strigat
Timpul dinapoi care tăcu.
Pot să-ţi dau ce nimeni nu ţi-a dat!
Am răspuns fără tristeţe: – NU!

– Îţi dau aur, dacă vrei, mi-a spus
Timpul următor care mă vru.