Turnul Babel al secolului XXI

Atunci oamenii nu-şi doreau despărţirea în iureșul clipelor năvalnice. Era prea mare Pământul, prea mică dimensiunea temporală și enormă dorinţa de a ră­mâne împreună. Atunci luptau pentru unitate socială, zideau spre cer