Poezie

Simplu eu
Pictez icoane,
dar baza lor sunt căprioarele.
Trăiesc în păcate şi tot în ele
mă voi dărui pământului.