Viaţa ca un puzzle

Am pribegit, căutând de ceva timp starea necesară pentru a-mi aşterne gândurile pe coli, dar pendula ceasului provoca un ticăit sumbru, aproape neobişnuit, ce se auzea încet, parcă pierzându-se printre siluetele sidefii care mă înconjurau.