Hotarul

Caut începutul răului
Cum căutam în copilărie marginile ploii.
Alergam din toate puterile să găsesc
Locul în care
Să mă aşez pe pământ să contemplu
De-o parte ploaia, de-o parte neploaia.

De la o basarabeancă am învățat să scriu și să citesc românește

Literatura adevărată este comercială sau nu?
Depinde ce înţelegem prin comercială. Dacă înţelegem o literatură care se vinde…