Tehnologii pozitive

La ediţia din acest an a concursului de creaţie litera­ră „Iulia Hasdeu”, participanţii au abordat în lucrările lor noua eră a tehnologiilor informa­ţionale. Oarecum speriaţi, ti­nerii au ales să critice tehno­logiile, probabil după ce li s-a repetat de nenumărate ori la școală sau acasă că anume computerul este un adevărat dușman. Le dau dreptate pă­rinţilor și profesorilor îngri­joraţi de elevii care se joacă toată ziua la calculator sau pierd timpul pe diverse re­ţele de socializare. Cu toate acestea, tehnologiile au deve­nit deja parte a vieţii noastre cotidiene și nu pot fi, pur și simplu, ignorate. Din contra, trebuie să învăţăm a le utili­za corect și eficient ca să le transformăm într-un prieten de nădejde.

„Tehnologia e un lucru neutru. Poate fi pusă în sluj­ba unui lucru rău sau a unui lucru bun”, spunea Jonathan Coe. De aceea, atunci când avem în faţă un calculator conectat la internet să ne stabilim priorităţile în ma­terie de dorinţe și necesităţi explorative în așa fel încât acestea să ne dezvolte mul­tilateral. Internetul nu trebu­ie să fie o sursă de a plagia eseuri sau analize literare, ci o oportunitate de a îmbună­tăţi cunoștinţele noastre. La doar un click distanţă avem o bibliotecă imensă, pe care o putem accesa cu ușurinţă. Astfel, putem căuta citate, viziona filme, lectura cărţi sau orice altceva ne-ar ajuta în procesul educaţional. Important este să reducem timpul petrecut pe chat, ignorând jocurile, care pot crea dependenţă, și sutele de filmuleţe diversive.

Discuţiile cu prietenii și momen­tele distractive pot face parte din lumea reală, iar în cea virtuală să ne limităm la informaţiile cu-ade­vărat utile. Tot mai frecvent elevii navighează și prin intermediul te­lefoanelor inteligente. E-adevărat, că în internet putem găsi peste 1,5 milioane de aplicaţii, multe dintre ele fiind indispensabile pentru elevi și studenţi. Printre cele mai folo­sitoare aplicaţii educative pentru smartphone sunt cele dedicate şti­inţelor exacte: matematicii, fizicii sau chimiei.

Dar și cei care vor să aibă în mână informaţii cât pentru un ghiozdan au la dispoziţie aplicaţii educative de tip enciclopedie: „Wol­fram Alpha”, „Mobile Wikipedia” sau „Dex”. Pentru a studia o singură dis­ciplină, internetul ne oferă aplicaţii precum „Geografia” sau „Istoria ro­mânilor”. Iar pentru studiul limbilor străine prin telefon, pot fi accesate „English Grammar” sau „French Grammar”.

Iată câteva modalităţi de a pe­trece timpul cu ajutorul tehno­logiilor fără a pierde ore-ntregi cu jocuri inutile. Deși aceste aplicaţii pot fi cu-adevărat salvatoare, totuși nu ar trebui să uităm nici de biblio­tecile și cărţile reale, care uneori pot ascunde informaţii mult mai preţi­oase decât cele de pe internet.

În copilărie luam un dicţionar, îl deschideam la orice pagină și în­văţam un cuvânt care ne plăcea. Era unul dintre cele mai interesante jocuri. Cu siguranţă, vă ajunge ima­ginaţie să inventaţi și altele, spon­tane și mai creative. Cert e că atât în compania cărţilor, cât și în com­pania tehnologiilor, timpul poate că­păta o altă valoare. Să le exploatăm inteligent!