Să fim alături

Viitorul aparţine doar celor care cred în frumu­seţea visurilor. Le trăiesc cu ochii deschiși și inima pură. Astfel de oameni pot schimba și viitorul unei ţări.

În opinia mea, una dintre problemele ce împiedică dez­voltarea armonioasă a Republicii Moldova este sărăcia. Unii oameni, cu scopul de a scăpa de lanţurile strânse ale sără­ciei, sunt nevoiţi să plece peste hotarele ţării noastre, lă­sând familia, sfâșiată de dor. Eram copii, nu știam că părinţii astfel ne oferă nouă un viitor mai bun, dar și-l îngroapă pe al lor.

Acest fenomen are însă și altfel de consecinţe. Copiii consideră că mereu în viaţă cineva îi va susţine financiar, iar ei trebuie doar să aștepte în fiecare lună. Fiind alături, părinţii i-ar fi învăţat că în viaţă toate trebuie dobândite de sine stătător. Părinţii își pot îndruma copiii să fie creatorii propriului viitor. În consecinţă, generaţia de mâine pentru astfel de abordare nu are niciun viitor.

Aceasta este situaţia actuală a ţării noastre, iar dacă nu vom schimba ceva, viitorul va fi deplorabil. Este mult mai simplu să ne revoltăm la proteste și mult mai greu să ve­nim în fruntea ţării și să implementăm schimbările visate.

Noi rămâne să ducem povara greșelilor predecesorilor noștri, dacă nu ne implicăm să fim alături de viitorul nostru.

Dacă dorești să schimbi ziua de mâine în ţara ta, începe cu viitorul tău. Mâine vei fi ceea ce ai ales să fii astăzi.