Logotur… prin sectorul Botanica

Sectorul Botanica este primul sector pe care îl traversează oaspeţii municipiului Chișinău. Venind dinspre aeroport, în faţa musafirilor se deschid triumfător Porţile orașului. Un al doilea lucru care i-ar putea uimi pe oaspeţii capitalei sunt panourile publicitare, cum ar fi cel de mai jos. Dacă musafirul ar fi vorbitor de română și ar observa greșeli de ortografiere sau de gramatică pe un panou publicitar, cu siguranţă, ar face multe glume. Să trecem la treabă!

LogoTur... prin sectorul Botanica 1

La prima vedere, primul panoul de publicitate ar putea părea atractiv. Însă frumuseţea e înșelătoare, deoarece acesta conţine o greșeală în ortografierea cuvântului vereghetelor, care, conform DOOM, ar trebui să fie verighetă. Tendinţa de a înlocui litera i cu e poartă denumirea de hipercorectitudine. Dorinţa de a scrie corect este lăudabilă, însă și mai recomandat este să consultăm dicţionarele înainte de a scrie.

LogoTur... prin sectorul Botanica 2

În următorul afiș este scris eronat substantivul fermuare. Având ca reper dicţionarul explicativ, litera u trebuie înlocuită cu o pentru a obţine forma corectă – fermoare. Pe acest afiș mai găsim două cuvinte greșite: biser și asortiment. Ambele cuvinte există în limba rusă, nu și în română. Pentru primul lexem, ar fi corect să spunem mărgele, iar cel de-al doilea are un echivalent asemănător, dar corect: sortiment („ansamblu de mărfuri de același fel”, DEX).

LogoTur... prin sectorul Botanica 3

Este foarte trist și neplăcut să observi greșeli pe avizele ce promovează evenimente culturale. Deși este vorba de un singur cuvânt, valoarea evenimentului poate fi ruinată. Nu este corect să scriem artezanat. DEX-ul are o definiţie doar pentru substantivul artizanat, cel care se scrie cu i și nu cu e.

LogoTur... prin sectorul Botanica 4

Nu vreau să fac publicitate magazinului în care am găsit întâmplător preţul unui prosob. Îmi dau seama că oamenii se uită mai întâi de toate la preţ, dar nu numai preţul trebuie scris corect, ci și denumirea produsului. În limba română nu există prosob, ci prosop.

LogoTur... prin sectorul Botanica 5

Următoarea informaţie am găsit-o pe ușa unui atelier de prelucrare a aurului. Absenţa diacriticelor mi se pare că denotă lipsă de respect faţă de limba română. Deși în Botanica locuiesc mulţi vorbitori de rusă, panourile publicitare trebuie să fie scrise în limba română și nu oricum, ci corect. Deci, vom exclude făcătura restavrare și o vom înlocui cu românescul restaurare.

LogoTur... prin sectorul Botanica 6

Pentru desert am ales să descifrez acest anunţ. Prima corectură pe care o aplicăm acestui anunţ este înlocuirea literei j cu g, astfel transformând cuvântul urjent în urgent. Continuăm analiza textului: propoziţia vând garaj capital nu are sens. Dacă am înlocui capital cu explicaţia din DEX, ar ieși vând garaj de primă importanţă. Nu cred că asta a vrut să spună autorul, ci faptul că garajul e construit temeinic. La fel, recomandăm proprietarului să renunţe la forma engleză airport și să folosească românescul aeroport. Continuând lectura anunţului, apare o întrebare: ce înseamnă inclusiv becul este absolut uscat? Poate fi becul și ud? Bănuim că becul este, de fapt, un beci. Înseamnă că garajul domnului are în același timp și un beci sau o pivniţă.

În concluzie, panourile publicitare din sectorul Botanica nu trebuie să creeze impresia că suntem agramaţi. Ele trebuie să demonstreze că publicitatea diferitor companii poate fi atât atractivă, cât și scrisă corect. Calitatea presupune o atenţie deosebită la detalii. Formularea și scrierea corectă în română trebuie să devină o prioritate pentru fiecare dintre noi.