Omiterea virgulei în expresii și locuțiuni cu termeni coordonați

Omiterea virgulei în expresii şi locuţiuni cu termeni coordonaţi

Se cunoaşte că „funcţia de bază a virgulei este de delimitare”, ea „marcând pauzele grama­ticale interioare, precedate de intonaţie as­cendentă sau descendentă, care delimitează în vorbire unităţi ale enunţului” (G. Beldescu). În coordonarea fie prin juxtapunere, fie prin joncţiune (în aceasta din urmă virgula putând să apară condiţionat sau necondiţionat), virgula se pune întotdeauna la dreap­ta, după primul termen coordonat (parte de propozi­ţie – însoţită sau nu de determinări), de pildă: „Margareta era sprinţară [,] şăgalnică şi neastâmpărată” (Vlahuţă) sau „Afară plouă [,] ninge!” (Alecsandri).

Similar, expresiile şi locuţiunile (îmbinări fixe sau gru­puri de cuvinte cu înţeles unitar) care au termeni coordo­naţi trebuie să folosească obligatoriu virgula în deli­mitarea lor, aşa cum se vede în formulările: „Logodna s-a făcut pe vrute [,] pe nevrute” (Galaction), „Vrei [,] nu vrei, bea, Grigore, agheasmă” şi „nici în car [,] nici în căruţă”.

Din păcate, se întâlnesc nu rareori – în asemenea cazuri – inconsecvenţe în utilizarea virgulei, omiterea ei observân­du-se cu precădere în limbajul unor instituţii de presă (dar şi în unele lucrări de interes ştiinţific): „Lungimea parcului va fi [totalmente] schimbată, devenind nici mai mult nici mai puţin o adevărată Grădină a Edenului” (corect: „deve­nind nici mai mult [,] nici mai puţin o adevărată Grădină a Edenului”).

În exemplele ce urmează, voi reaminti câteva dintre expresiile şi locuţiunile de mare circulaţie (majoritatea, ad­verbiale), cu punctuaţia şi cu sensurile lor corespunzătoare:

• „Azi aşa [,] mâine aşa” (= mereu acelaşi lucru, la fel; continuând mereu în acest fel);
• „Altă zi [,] altă căciulă” (= fiecare zi cu rostul şi cu problemele ei);
• „Ba azi [,] ba mâine” (= de pe-o zi pe alta);
• „Ba din una [,] ba din alta” (= din vorbă-n vorbă);
• „Cu mic [,] cu mare” (= toată lumea)
• „De bine [,] de rău” (= anevoie; cu una, cu alta; cumva, oarecum);
• „De silă [,] de milă” (= vrând-nevrând; de voie, de nevoie; fiind obligat sau nevoit să…);
• „Eu spun [,] eu aud” (= degeaba vorbesc, nu mă ascultă nimeni);
• „Mult [,] puţin” (= tot, atâta cât este, cât o fi, ori­cât);
• „Nici zi [,] nici noapte” (= niciodată, deloc);
• „Nici mai mult [,] nici mai puţin” (= exact, cât tre­buie);
• „Şi aşa [,] şi aşa” (= şi într-un fel, şi într-altul).

 

Substantive comune numai cu forme de plural (pluralia tantum)

Între părţile de vorbire flexibile care, în mod obişnuit, au o formă pentru singu­lar, iar alta pentru plural, substantivul comun poate avea – şi la singular, şi la plural – câte două-trei forme. Dar el poate fi şi defectiv de număr, având fie numai forme de singular (aur, mazăre, fotbal, taică, foame, cinste etc.), fie numai forme de plural, care să exprime nume de obiecte formate din două părţi identice (iţari, catalige, ochelari etc.) sau nume de mate­rii socotite ca substantive colective (măruntaie, lenjuri, confetti etc.).

Reamintesc, mai jos, cele mai cunoscute substantive defective de singular, deci cele care au numai forme de plural:

• aplauze;
• catalige;
• coclauri;
• confetti;
• funeralii;
• ghilimele;
• grâne;
• huşte;
• iţari (pantaloni);
• lenjuri;
• măruntaie;
• mendre;
• minuturi (mâncăruri);
• ochelari;
• odăjdii;
• pomeţi (umerii obrajilor);
• rechizite (de scris);
• represalii;
• scripte;
• spaghete;
• şale;
• tăiţei;
• târlici;
• zâmbre;
• zori.

_______________________

Sursa: Erori frecvente în limbajul cotidian, Ilie Ștefan Rădulescu, București, Editura Niculescu, 2002