Logotur… prin sectorul Buiucani

De această dată am hotărât să hoinăresc în căutarea greșelilor în sectorul Buiu-cani al capitalei. Constat că ceea ce mă deosebește de ceilalţi oameni este faptul că nu mă uit la panourile publicitare indiferent sau din obișnuinţă, ci încerc să observ eroarea de gramatică sau de orto­grafie. După ce o găsesc, sunt moti­vat să o explic și să o corectez.

Începem călătoria noastră cu pa­noul publicitar ce afișează mesajul „Petrecem banchete și furșete”. În societatea noastră, cuvântul furșet s-a infiltrat ca un spion, fiind folo­sit destul de frecvent și împrumu­tat (fără a fi tradus) din limba rusă. Oamenii folosesc frecvent acest cu­vânt, însă aproape nimeni nu o face corect. Potrivit DEX-ului, furșeta definește o noţiune din jocul de cărţi, adică este foarte departe de sensul căutat de noi. Vă atenţionez că nu e corect nici fourchette, așa cum au scris multe restaurante în meniu. De fapt, fourchette e furculiţă, în fran­ceză. În limba română, locul special amenajat dintr-o încăpere, unde se servesc mâncăruri și băuturi la ale­gere, se numește bufet suedez. De asemenea, pe acest panou trebu­ie folosit verbul a organiza și nu a petrece, care are, conform DEX-ului, mai multe sensuri, însă toate nepo­trivite activităţii pe care o desfășoară întreprinderea respectivă.

Continuăm voiajul pe tărâmul gra­maticii limbii române și ne oprim în faţa unui local. Aici ni se propun bă­uturi alcoolice, însă nu vom răspunde acestei invitaţii, deoarece, în primul rând, acestea dăunează grav sănă­tăţii, iar, în al doilea rând, pentru că lipsește semnul diacritic de la ă. De asemenea, nu ne tentează niciun fel de gamburger, pentru că acest neolo­gism, conform DOOM, se scrie corect hamburger. Poate, vom alege salate, pentru că sunt sănătoase, iar denu­mirea e scrisă corect. Pentru a „face ordine” în acest mesaj publicitar, vom adăuga un ș la cuvântul sandvișuri, vom completa cu o codiţă litera ș de la borș (deși preferabil e termenul ciorbă) și vom strecura litera e în cu­vântul zeamă. La sfârșit, vom corecta prepoziţia. Doar o prepoziţie nu con­tează, ar zice gurile rele, dar aceasta poate schimba radical sensul cuvinte­lor. Bucatele nu se fac in carne, ci din carne.

Probabil, veţi crede că vorbesc din nou despre mâncare. În acest caz, vinete nu e pluralul de la leguma vâ­nătă, autorul a avut în vedere cu totul altceva. Vinete ar trebui să însemne acele fotografii cartonate în care ești surprins lângă colegii de clasă/grupă, atunci când absolvi liceul sau univer­sitatea. Singularul acestui cuvânt ar fi vinetă, însă explicaţia acestui lexem o găsim doar în Dicţionarul limbii românești din 1939, potrivit căruia vi­netă înseamnă „ornament tipografic cu frunze și flori”. Nu e ceea ce cău­tam. Să încercăm varianta venetă. Nu e corect nici venetă, DEX-ul spune că aceasta e o limbă indo-europeană, vorbită de veneţi. Continuăm să că­utăm și găsim lexemul vinietă, care are sensul de „ilustraţie de mici di­mensiuni folosită ca ornament, care precedă sau încheie o pagină de text”. Vinietă mai este și un certificat care atestă achitarea taxei pentru folosi­rea drumurilor. Sunt sigur că atât eu, cât și voi v-aţi pierdut printre multi­plele sensuri. Care e varianta corectă, se întreabă lumea? Răspunsul co­rect este mult mai simplu, și anume album fotografic de absolvire sau album de absolvire.

E important să promovăm scrierea corectă în limba română, de aceea vă îndemn să vă alăturaţi acestei iniţiative și vă propun, atunci când observaţi o greșeală prin oraș, să o fotografiaţi și să o încărcaţi pe o reţea de socializare. Comentaţi imaginea, surprinzând greșeala, și veţi promo­va astfel limba română. Puteţi folosi cu îndrăzneală hashtagul #logotur. Dacă vom fi mai puţin indiferenţi, ne vom bucura de mai multe schimbări în bine.