Între niciodată și pentru totdeauna, imposibilul

Se întâmplă să am dorinţa categorică de a citi cărţi ale unor autori cu totul necunoscuţi pentru mine, cărţi despre care n-am știut că există până a le fi văzut pe raft, cărţi a căror intrare în lista mea de lecturi nu cred că aș fi putut s-o prevăd și nici s-o pregătesc, în afara acestei variante a nevoii de necunos­cut și de diferit. Căci pe lângă nevoia generală de necunoscut și de diferit, o nevoie firească, la fel ca nevoia de familiar și de asemănător, numită dorinţă categorică, este efectul unei speranţe neangajante, dublate de părerea că mari pot fi doar bucuri­ile acestei căutări, că, în lipsa unei așteptări precise, dezamăgirile nu trebuie să fie de proporţii. Și nu cred că există căutări întru totul ratate: a începe căutarea e deja un rezultat important, indiferent de ce și cât vei reuși să găsești.

Dicţionarul imposibilului de Didier van Cauwelaert (Baroque Books & Arts, 2014, tradus în română la un an de la apariţia în franceză) nu e nici prima, nici ultima carte pe care am citit-o sub semnul experienţei descrise în prima frază a textului de faţă. Dar, până acum, niciodată ne­cunoscutul și diferitul din această categorie nu au avut un asemenea efect asupra mea; despre lucrarea lui van Cauwelaert nu aș vorbi nici în termenii unei mari bucurii, nici în termenii unei dezamăgiri – fie ea de proporţii sau nu –, ci invocând, cu o exagerare asumată, întregul interval de emoţii de la dezamăgire la bucurie. Deși mi-a provocat sen­zaţii dintre cele mai variate, acestea schimbându-se uneori cu viteze ha­lucinante, Dicţionarul imposibilului este, după părerea mea, nu un vo­lum inegal, ci o carte unitară în de­plina putere a cuvântului.

Lectura Dicţionarului, secondată opţional de o privire – măcar fugi­tivă – asupra biografiei literatului în discuţie, duce la concluzia că apari­ţia acestei cărţi nu e în măsură să mire. Autorul e protagonistul câtor­ va dintre cele 70 de cazuri prezenta­te în dicţionar; alte întâmplări includ persoane mai mult sau mai puţin apropiate scriitorului; o parte deloc ignorabilă a evenimentelor evocate s-a produs în timpul vieţii prozato­rului nostru; episodul materializării imaginii Fecioarei Maria pe tunica lui Juan Diego, un amerindian convertit de coloniștii spanioli la creștinism, stă la baza romanului L’aparition (2001) de Didier van Cauwelaert. Alt-minteri, vorbim despre câștigătorul Premiului Goncourt în anul 1994, van Cauwelart atingând, așadar, o performanţă imposibilă pentru o bună parte a condeierilor francezi*.

Subiectele valorificate în cadrul Dicţionarului acoperă o durată de câteva secole și aparţin unor dome­nii cât se poate de diverse, fiecare articol fiind rezistent în sine. Ori­cum, există anumite dominante sub aspect tematic, pe care le voi numi simplu și în dreptul cărora voi tre­ce numele unor articole ilustrative: 1) zona sacrului – „Analfabet (scrisul cu sânge al analfabetei)”; Lanciano (enigma de la Lanciano); Patimile (misterul Patimilor); Ze­itoun (minunile de la Zeitoun); 2) vindecări mi­raculoase – „Abandon (victorie prin)”, „Lourdes” (mod de utilizare)”, „Indiferenţă (binefacerile indiferenţei)”; 3) contacte probate cu lumea de dincolo – „Nătărău (prima injurie proferată de dincolo de mormânt)”, „Moarte (experienţe la graniţa morţii)”, „Transcomunicare (surprizele transcomunicării)”; 4) fauna și flora sub specia imposibilului – „Antilopa Kudu (acacia și euta­nasia antilopei kudu)”, „Indicator (strategia in­dicatorului)”, „Salamandră (creierul ciopârţit al salamandrei), „Plante” (inteligenţa plantelor)”… și lista poate continua.

În contrapondere cu fireasca varietate de su­biecte, Dicţionarul are câteva coordonate pro­gramatice, acestea fiind cele care asigură uni­tatea anterior semnalată a cărţii. Se impune, în primul rând, reala putere de sinteză a lui Didier van Cauwelart, rezultând o scriitură consisten­tă, finalitatea principală a textului fiind aceea de a face multiple deschideri; de unde și abunden­ţa de fapte, date, nume, note de subsol, ele ur­mând și să atenueze elementul neverosimilului (să îl atenueze doar, căci în chestiunea dată ele­mentul neverosimilului nu poate fi eradicat); sub efectul acestei înalte densităţi informative, e cu neputinţă să faci rezumatul Dicţionarului, care, în mod sigur, este o carte de recitit. Pe de altă parte, subsidiara valoare literară a Dicţionarului imposibilului face ca acesta să nu fie o scriere de nișă. Stilul autorului nostru e, în ansamblu, unul antrenant, cu numeroase accente ironice; metoda nu este inedită, amintind întru câtva de Biografiile necenzurateale lui Will Cuppy, doar că la van Cauwelaert umorul nu ajunge să creeze tonalitatea, ci este doar una dintre com­ponentele mecanismului textual, o componentă care, de fiecare dată când e activată, funcţionea­ză ireproșabil.

Spectaculoase în sine devin momentele în care autorul trece în revistă posibilele soluţii ale enigmelor la care se referă, pentru ca, după un suspans care se încheie fără a fi început cu ade­vărat, să asistăm la căderea variantelor; o căde­re asemenea unui joc de domino, la finalul căru­ia se formează o imagine pe care ochii noștri nu pot să o vadă. Pentru cât timp?

În 2015 a apărut cel de-al doilea volum al Dicţionarului imposibilului. Fără a ști dacă voi avea la anul pe raft ediţia în română a cărţii, pun în franceză întrebarea ascunsă în titlul textului meu: L’impossible? (À) jamais…**

 _____________

*Performanţă incomparabilă cu cea a lui Romain Gary, scriitor care l-a influenţat pe Didier van Cauwelart și care a luat de două ori Premiul Goncourt, premiu pe care, în mod regulamentar, un a utor francez îl poate lua o singură dată în viaţă.

**Imposibilul? Între niciodată și pentru totdeauna.