Exprimări pleonastice

Adevărul este că viaţa cotidiană este o sursă inepuizabilă de noi şi noi exprimări pleonastice, a căror existenţă se datorează unor oameni care, deși au studii liceale sau universitare, le comit.

Se ştie că pleonasmul este o greşeală de exprimare, constând în folosirea combinată a două cuvinte diferite care, aflate în raport de subordonare, repetă inutil aceeaşi idee (cuvântul determinat incluzând în sfera lui semantică sensul determinantului): babă bătrână, sentimente sufleteşti, cooperează împreună, mijloace mass-media, scurtă alocuţiune ş.a. Mai jos sunt propuse alte construcţii pleonastice, extrase atât din vorbirea comună, cât şi din presa scrisă şi audio-vizuală:

 • „Gândiţi-vă la consecinţe, care vor continua mai departe” (corect: „care vor continua”, pentru că a continua înseamnă „a duce mai departe un lucru început”)
 • „Conform Metodologiei de aplicare a Ordonanţei 10/1997, o comisie (…), condusă de domnul M.N., în calitate de preşedinte, a întreprins următoarele demersuri…” (corect: „a întreprins următoarele…”, deoarece demers are sensul de „acţiune întreprinsă de cineva”, iar a întreprinde: „a acţiona, a face un lucru pentru atingerea unui scop”)
 • „Cei ce s-au decis să facă o astfel de acţiune caritabilă nu s-au gândit şi la cei ce beneficiază de prea mărinimoasa lor generozitate” (corect: „de atitudinea lor prea mărinimoasă” sau „prea marea lor generozitate”, fiindcă generozitate este sinonim cu mărinimie, iar mărinimos, cu generos)
 • „Cu toate acestea, călărăşenii au parcă remuşcări în sufletul lor” (corect: „călărăşenii au parcă remuşcări”, pentru că remuşcare înseamnă „mustrare de conştiinţă, părere de rău, căinţă, regret”, proces afectiv care priveşte „psihicul, sufletul omului”)
 • „Avem un întreg ansamblu de oferte în faza de proiectare…” (corect: „Avem un ansamblu de oferte…”, deoarece întreg înseamnă „tot”, iar ansamblu: „tot unitar, totalitate”)
 • „Cele mai vândute produse în această perioadă sunt sucul, şpriţul de vin şi berea” (corect: „sucul, şpriţul şi berea”, din cauză că şpriţ este o „băutură obţinută din vin”)
 • „Vreau să precizez foarte clar…” (corect: „Vreau să precizez…”, pentru că a preciza este sinonim cu „a elucida, a clarifica”)
 • „Doamna Margareta Pâslaru ne-a donat o sumă de bani cu care am putut să cumpărăm o serie de dulciuri şi alte surprize pentru Crăciun” (corect: „ne-a donat o sumă cu care am putut sa cumpărăm…”, pentru că prin sumă se înţelege o „cantitate de bani”)
 • „Este bine ca sfaturile dvs., mai mult teoretice, să fie concretizate practic” (corect: „să fie concretizate”, din cauză că a concretiza înseamnă „a (se) materializa, a (se) realiza în mod practic”)
 • „Potrivit cerinţelor, a fost aliniat în rând cu ceilalţi” (corect: „a fost aliniat cu ceilalţi”, deoarece a alinia presupune „a aşeza în linie dreaptă”, devenind de prisos sintagma în rând, al cărei substantiv, rând, înseamnă „şir (drept, aliniat, ordonat) de lucruri sau de fiinţe)
 • „Aproximativ două treimi dintre femei suferă, într-o măsură mai mare sau mai mică, de diverse forme de stres nervos” (corect: „Aproximativ două treimi dintre femei suferă… de diverse forme de stres”, căci stres desemnează o „solicitare” a sistemului nervos şi endocrin!)
 • „Vrem să apelăm la simţul civic al cetăţenilor…” (corect: „să apelăm la simţul civic”, fiindcă civic înseamnă „care aparţine cetăţenilor, privitor la cetăţeni; cetăţenesc”)
 • „Noi nu vrem să avem acel tupeu negativ pe care îl au atunci când câștigă” (corect: „Noi nu vrem să avem acel tupeu pe care îl au…”, deoarece tupeu înseamnă „obrăznicie, impertinenţă, necuviinţă”, deci o trăsătură morală negativă!…)